Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 84 Bydgoszcz, 13 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1386 nr XVIII/267/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Inowrocław w rejonie ulic Władysława Łokietka i Stefana Czarnieckiego 3750
1387 nr XIX/231/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Koronowo” 3759
1388 nr XIX/232/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/205/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie oświaty i wychowania 3784
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-17
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-17
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]