Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 09 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1369 nr XIII/145/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 59/10, 59/11, 60/1, 60/2, 60/5, 60/6, 61/1, 61/2, 61/3, 62/11, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 183, 192 w Żurawi 3711
1370 nr XVIII/213/08 Rady Miasta Rypina z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Miasta Rypina 3718
1371 nr XVIII/214/08 Rady Miasta Rypina z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/133/04 Rady Miasta Rypina z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk oraz miejsc handlowych na terenie miasta Rypina 3719
1372 nr XIV/81/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu 3719
1373 nr XV/141/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku 3721
1374 nr XV/143/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach gminy miejskiej Ciechocinek 3725
1375 nr XVI/80/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Świekatowo w latach 2007-2011” 3726
1376 nr XV/134/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 r w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze 3727
1377 nr XV/135/08 Rady Miejskiej W Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w podziale miasta i gminy Solec Kujawski na obwody głosowania 3728
1378 nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim 3729
1379 nr XII/85/08 Rady Gminy Topólka z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej 3732
1380 nr 304/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Toruń 2016” i nadania jej statutu 3733
1381 nr 308/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 3735
1382 nr 314/08 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Toruń na lata 2005-2009” 3735
1383 nr XX/150/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu gminy Szubin 3739
INFORMACJE:
1384 Wójta Gminy Warlubie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007 r 3740
1385 z dnia 30 maja 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-10(6)/2008/106/VI/ASz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3741
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-11
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-11
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]