Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 04 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1356 nr 294/08 Rady Miasta Torunia z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Łódzką, ul. Zimową oraz ul. Strzałową i ul. Dwernickiego wraz z terenami przyległymi w Toruniu 3667
1357 nr XIV/104/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych i rekreacji indywidualnej nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim 3682
1358 nr XIV/105/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowościach Kamień Krajeński, Płocicz i Dąbrowa, gmina Kamień Krajeński 3690
1359 nr IV/25/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 3695
1360 nr IV/27/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 3696
1361 nr XII/80/08 Rady Gminy Gruta z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Gruta 3696
1362 nr XI/176/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/338/2005 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu aleksandrowskiego 3698
1363 nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 3699
1364 nr XX/221/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kcynia 3703
1365 nr XIII/169/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrcz na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 3704
INFORMACJE:
1366 nr 5/2008 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Gruta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 3705
1367 nr 15/08 Wójta Gminy Śliwice z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Śliwice za 2007 r 3705
1368 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 kwietnia 2008 r. na temat obiektów: 1. – wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. – przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. - skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 3706
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-06
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-06
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]