Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 03 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1331 nr XVI/79/08 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 3627
1332 nr XII/79/2008 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty związanej z ewidencją działalności gospodarczej 3628
1333 nr XII/82/2008 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3628
1334 nr XVII/82/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Łubianka 3633
1335 nr XVII/107/08 Rady Gminy Sośno z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Sośno oraz w sprawie zmian uchwał w sprawach: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przepałkowie, rozwiązania Zespołu Szkół w Sośnie oraz usamodzielnienia organizacyjnego szkoły podstawowej i gimnazjum, rozwiązania Zespołu Szkół w Wąwelnie oraz usamodzielnienia organizacyjnego szkoły podstawowej i gimnazjum 3634
1336 nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3635
1337 nr XXII/146/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żninie 3641
1338 nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bożejewicach 3642
1339 nr XXII/148/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi 3642
1340 nr XXII/149/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Cerekwicy 3643
1341 nr XXII/150/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gorzycach 3644
1342 nr XXII/151/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jadownikach 3644
1343 nr XXII/152/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę Żnin 3645
1344 nr XIV/93/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 3646
1345 nr XXXI/406/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 3646
1346 nr XXXI/423/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011 3648
1347 nr XXII/205/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 3648
1348 nr XVII/84/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 3650
1349 nr XXII/182/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Gniewkowo 3654
1350 nr XXII/183/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewkowo 3656
1351 nr XXII/184/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie 3656
1352 nr XXII/185/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie i nadania jej statutu 3657
1353 nr 87/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Solec Kujawski 3659
1354 nr XXI/447/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 3660
INFORMACJA
1355 sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu nakielskiego za 2007 r 3661
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-05
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]