Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 02 czerwiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1312 nr XX/139/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Pruszcz 3575
1313 nr XIX/112/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3578
1314 nr XV/71/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz 3578
1315 nr XX/82/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim 3579
1316 nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach łączenia pensum 3579
1317 nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 3580
1318 nr XIV/111/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kamień Krajeński 3580
1319 nr XVI/109/08 Rady Gminy Rypin z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rypin 3582
1320 nr XVI/82/08 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego 3584
1321 nr XV-83/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia wójtowi gminy Bądkowo uprawnienia o stosowaniu ich wysokości 3595
1322 nr XV-84/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Bądkowo 3596
1323 nr XXIII/162/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin 3600
1324 nr XXIII/163/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Żnin 3600
1325 nr XXIII/165/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia insygniów gminy Żnin w postaci Łańcucha Burmistrza Żnina i Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 3602
1326 nr XXIII/43/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz 3604
1327 nr XXIII/48/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy-miasto Grudziądz 3607
INFORMACJE:
1328 obwieszczenie Rady Gminy w Gostycynie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Gostycyn 3607
1329 obwieszczenie Rady Gminy w Gostycynie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie 3619
1330 zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Golub-Dobrzyń za 2007 r 3622
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-05
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]