Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 30 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1295 nr XIII/146/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1036 i 1037 w Kcyni 3531
1296 nr XIII/147/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 645 i 646/2 w Kcyni 3536
1297 nr XIII/148/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 688/3 i 688/4 w Kcyni 3542
1298 nr XV/88/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki nr 46/36, położonej w miejscowości Mokre, gmina Grudziądz 3548
1299 nr XVII/88/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 3556
1300 nr XVII/89/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 3558
1301 nr XIII/85/2008 Rady Gminy w Obrowie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na rok 2008 3559
1302 nr XII/52/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartniczka na 2008 r 3560
1303 nr XV/76/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 3561
1304 nr XVI/128/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wysokiej 3562
1305 nr XVI/131/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonych parkingach 3564
INFORMACJE:
1306 sprawozdanie Wójta Gminy Lubiewo z dnia 10 marca 2008 r. z wykonania budżetu gminy Lubiewo za 2007 r 3565
1307 zarządzenie nr 76/2008 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Inowrocław za 2007 r 3566
1308 zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy na 2007 r 3567
1309 z dnia 22 kwietnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/113-ZTO-A/250/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3568
1310 z dnia 5 maja 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/157-ZTO-A/106/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 3569
1311 informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego 3569
POBIERZ

Opublikowane: 2008-06-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-03
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]