Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 27 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1256 nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012 3414
1257 nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamień Krajeński na rok 2008 3416
1258 nr XV/80/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 3417
1259 nr XIII/165/08 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określenia stawek wynagrodzenia zasadniczego, określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 3422
1260 nr XX/356/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 3426
1261 nr XIX/180/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej 3428
1262 nr 122/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat bydgoski w okresie 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.” 3429
1263 nr 124/XX/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków wykorzystywania herbu i flagi powiatu bydgoskiego 3435
1264 nr XIX/103/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papowo Toruńskie Osieki 3437
1265 nr XIII/73/08 Rady Gminy Koneck z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r 3441
INFORMACJA
1266 sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 13 marca 2008 r. z wykonania budżetu gminy za 2007 r 3445
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-29
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]