Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 75 Bydgoszcz, 26 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1234 nr XV/121/08 Rady Gminy Lniano z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 3359
1235 nr XV/125/08 Rady Gminy Lniano z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Lniano 3360
1236 nr XX/151/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 3363
1237 nr XI/7/2008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu grudziądzkiego oraz parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym 3366
1238 nr XXII/21/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy-miasta Grudziądz 3366
1239 nr XXII/22/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy-miasta Grudziądz 3371
1240 nr XXII/23/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz 3376
1241 nr XXII/28/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad przyznawania dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3379
1242 nr III/16/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osielsko 3388
1243 nr XV/114/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3391
1244 nr XVI/55/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni 3393
1245 nr XVI/58/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli 3394
1246 nr XVII/65/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 3398
1247 nr XV/107/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łabiszyn za 2007 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2007 r 3398
1248 nr XV/113/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnie 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów gminy Łabiszyn 3399
1249 nr XVII/93/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli , wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość wraz ze szczegółowymi zasadami przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3399
1250 nr XX/215/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3404
1251 nr XVI/96/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian Statutów jednostek pomocniczych 3406
1252 nr XIX/130/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wąbrzeźno 3408
INFORMACJE:
1253 zarządzenie nr 0152-26/2008 Burmistrza Miasta Wąbrzeźna z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2007 3409
1254 zarządzenie nr 17/2008 Burmistrza Strzelna z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2007 r 3410
1255 sprawozdanie Wójta Gminy Sośno z wykonania budżetu gminy Sośno za 2007 r 3410
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-29
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]