Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 20 maj 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1218 nr 103/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno 3315
1219 nr 104/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Obrowie 3317
UCHWAŁY:
1220 nr XX/117/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 r 3319
1221 nr XXIII/124/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 r 3324
1222 nr XIV/77/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Fabianki w latach 2008-2012 3325
1223 nr XIV/124/2008 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach gminy Solec Kujawski 3329
1224 nr XIV/130/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej pozarolniczej zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski 3330
1225 nr XIII/176/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Aleksandrów Kujawski oraz zasad ich używania 3331
1226 nr XV/81/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Waganiec 3336
1227 nr XIX/167/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w 2008 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Więcbork 3339
1228 nr XIX/168/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku i utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku 3345
1229 nr XVII/107/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Skępe na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 3349
1230 nr XVI/95/08 Rady Gminy Radomin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zasad ich przyznawania 3350
1231 nr XIV/110/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łasin 3351
1232 nr XIV/112/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających miastu i gminie Łasin lub jej jednostkom organizacyjnym 3352
INFORMACJA
1233 zarządzenie nr 1/OR/2008 Wójta Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 3354
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-23
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-23
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]