Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 14 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1184 nr XVI/88/08 Rady Gminy w Kikole z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kikół 3230
1185 nr XIV/99/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Cekcyn” 3233
1186 nr XIV/100/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 3238
1187 nr XIV/101/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udziale dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań publicznych 3239
1188 nr XXII/179/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 3241
1189 nr XIX/205/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Kcynia 3244
1190 nr XXV/147/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmża 3258
1191 nr XXV/150/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 3258
INFORMACJE:
1192 z dnia 29 kwietnia 2008 r. o decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-5(11)/2008/256/VII/MJ zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3260
1193 z dnia 8 maja 2008 r. o decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-16(3)/2008/12640/II/ASz zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorcy INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3265
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-16
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-16
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]