Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 18 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
68 nr XX/265/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bydgoszczy 246
69 nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waryńskiego, Lipową, Drogą Kurpiowską i Drogą Graniczną 248
70 nr XVI/155/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów za korzystanie ze środków komunikacji miejskiej 283
71 nr XVI/156/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu 286
72 nr XVI/71/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej 286
73 nr XIII/68/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 286
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-21
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-21
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]