Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 09 maj 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1137 nr 120/XII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek 3107
1138 nr 25/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3116
1139 nr 31/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku 3120
1140 nr 33/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 3121
1141 nr 34/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek 3124
1142 nr XVI/92/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3125
1143 nr XVI/94/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grudziądz 3128
1144 nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 3129
1145 nr X/163/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat aleksandrowski 3133
1146 nr XXII/26/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa znajdującego się na terenie gmina miasto Grudziądz 3137
1147 nr XVI/106/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 3138
1148 nr XXII/165/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości 3143
1149 nr XII/67/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dodatku mieszkaniowego 3144
1150 nr XV/86/08 Rady Gminy Dobre z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem 3147
1151 nr XV/87/08 Rady Gminy Dobre z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem 3147
INFORMACJA
1152 zarządzenie nr 14/08 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2007 r 3148
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-14
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]