Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 68 Bydgoszcz, 05 maj 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1125 nr 7/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń 3062
1126 nr 8/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 3064
UCHWAŁY:
1127 nr XV/101/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 64/2 w Dąbrowie Chełmińskiej 3064
1128 nr XV/102/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 67/4, 68, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8 i 306 w Dąbrowie Chełmińskiej 3071
1129 nr XV/70/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3079
1130 nr XIII/73/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy miasta Radziejów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 3083
1131 nr XIII/79/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze miasta Radziejów 3086
1132 nr XVI/90/08 Rady Gminy Kikół z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r. 3088
1133 nr XII/83/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 3092
1134 nr 7/08 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębowa Łąka 3096
1135 nr XIX/142/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Zamość gm. Szubin 3100
INFORMACJA
1136 zarządzenie nr 9/2008 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2007 r 3102
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-08
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-08
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]