Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 67 Bydgoszcz, 30 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1116 nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu gminy Białe Błota 3022
1117 nr XVI/161/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r 3033
1118 nr XVI/162/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Bursie Szkolnej Nr 1 – Zakładzie Budżetowym w Inowrocławiu oraz Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kruszwicy 3038
1119 nr XVI/141/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 marca 2008 r. zmieniająca Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 3039
1120 nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barcin 3040
1121 nr XXIII/122/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek na remont elewacji budynków usytuowanych w mieście Golubiu-Dobrzyniu 3046
INFORMACJE:
1122 z dnia 17 marca 2008 r. Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Janikowo za 2007 r 3048
1123 z dnia 21 kwietnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-6(8)/2008/530/IV/AS zatwierdzającą taryfę dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3049
1124 z dnia 25 kwietnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-52(11)/2007/2008/546/IX/Asz zatwierdzającej taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3054
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-06
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-06
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]