Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 29 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1104 nr XIV/127/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2983
1105 nr XI-75/08 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 2983
1106 nr XXIV/157/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2008 2988
1107 nr XVII/134/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 2993
1108 nr XVII/135/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski 2997
1109 nr XVII/141/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic 3000
1110 nr XVII/142/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 3002
1111 nr XVII/143/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 3004
1112 nr XV/113/2008 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 3005
1113 nr XIX/350/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2008 r 3012
INFORMACJE:
1114 zarządzenie nr 25/2008 Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego z dnia 14 marca 2008r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za 2007 r 3019
1115 zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 3019
POBIERZ

Opublikowane: 2008-05-06
Ostatnia modyfikacja: 2008-05-06
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]