Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 24 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1056 nr XIII/102/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strumykowa” w Solcu Kujawskim 2903
1057 nr XIII/67/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Fabianki 2916
1058 nr XVIII/145/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulic w Więcborku 2918
1059 nr XVIII/146/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na Osiedlu Piastowskim w Więcborku 2918
1060 nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2918
1061 nr 11/XIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek 2919
1062 nr XIII/98/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie 2919
1063 nr XVI/15/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 2921
1064 nr XVI/17/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/37/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Sadki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 2923
1065 nr XIX/206/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kcynia 2923
1066 nr XIX/207/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia Przedszkola im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni 2924
1067 nr XIX/208/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy 2925
1068 nr XVIII/210/08 Rady Miasta Rypina z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Rypina 2926
INFORMACJE:
1069 zarządzenie nr 6/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2930
1070 zarządzenie nr 49/2008 Wójta Gminy Lubanie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2930
1071 zarządzenie nr 64/2008 Burmistrza Miasta Brodnicy z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2007 2931
1072 zarządzenie nr 68/2008 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Chełmna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmna za 2007 r 2932
1073 zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Książki z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r 2933
1074 zarządzenie nr 0151/40/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2007 r 2934
1075 zarządzenie nr 1/2008 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmno za 2007 r 2934
1076 zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Świecie nad Osą z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2007 r 2935
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-28
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-28
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]