Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 18 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1007 nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 2803
1008 nr XII/96//08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Pakość 2805
1009 nr XII/97//08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 2808
1010 nr XII/98/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 2808
1011 nr XII/102/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 Karty Nauczyciela 2809
1012 nr XIV/92/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 2810
1013 nr XIV/97/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2811
1014 nr XIV/112/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Śliwice 2813
1015 nr XII/71/08 Rady Gminy w Czernikowie z dnia. 3 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernikowo na 2008 r 2816
1016 nr XIII/77/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego na terenie gminy Drzycim 2817
1017 nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 2820
1018 nr XVIII/173/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2820
1019 nr XVIII/174/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim 2824
1020 nr XVIII/194/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/136/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Barcin 2825
1021 nr XVIII/196/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barcin w latach 2008-2013 2825
1022 nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy i miasta Janikowo 2829
1023 nr XVI/95/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie uchwały nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy i miasta Janikowo 2833
1024 nr XVI/96/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo oraz szczegółowych warunków ich przyznawania 2837
1025 nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Janikowo w 2008 r 2842
1026 nr XV/50/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 2843
1027 nr XVII/92/08 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2844
1028 nr XVII/93/08 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2849
1029 nr XVII/98/08 Rady Gminy Choceń z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Choceń 2850
1030 nr XVIII/209/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota 2853
1031 nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych przy oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy miasta Lipna 2856
INFORMACJE:
1032 zarządzenie nr 11/2008 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2007 r 2857
1033 zarządzenie nr 0151/3/08 Wójta Osoby Pełniącej Funkcję Organów Gminy Łysomice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łysomice za 2007 r 2858
1034 zarządzenie nr FIN 0151-6/08 Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2007 r. oraz planu finansowego za 2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 2859
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-23
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-23
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]