Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 16 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
968 nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działki nr 83/1, 83/2 w obrębie Sztynwag, gmina Grudziądz 2719
969 nr XXII/103/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasto Golub-Dobrzyń 2727
970 nr XXII/104/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia 2727
971 nr XXII/106/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2729
972 nr XXII/107/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę miasto Golub-Dobrzyń 2734
973 nr XXII/113/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany obwodów publicznych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Golubiu–Dobrzyniu, ul. Zamkowa 19 i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego Golubiu–Dobrzyniu, ul. Żeromskiego 11 2736
974 nr XXII/114/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej dokonujących przekwalifikowania przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 (PKD 2007) 2736
975 nr XI/72/08 Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie 2737
976 nr XIII/102/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta i gminy Łasin 2740
977 nr XIII/105/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, udzielanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1628/2006 2751
978 nr XVIII/163/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych 2752
INFORMACJE:
979 zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Bytoń z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Bytoń za 2007 r 2755
980 zarządzenie nr 3/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Lisewo za 2007 r 2756
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-18
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-18
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]