Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 6 Bydgoszcz, 17 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
55 nr XVIII/232/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osowa Góra-Biedronkowa” w Bydgoszczy 202
56 nr XXV/324/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008 212
57 nr XXV/326/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy 213
58 nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Sicienko 215
59 nr XI/44/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany granic sołectw Arciszewa i Boniewa 232
60 nr XI/45/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Boniewo 232
61 nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 233
62 nr XI/101/07 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zasad korzystania z sali sportowej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z sali sportowej oraz powierzenia Burmistrzowi Ciechocinka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 233
63 nr XI/53/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 234
64 nr XI/54/07 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 239
65 nr XIII/187/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Inowrocław 240
66 nr XIII/188/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku 241
67 nr XIII/198/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 242
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-21
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-21
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]