Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 55 Bydgoszcz, 08 kwiecień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
868 nr 71/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 2483
UCHWAŁY:
869 nr XI/81/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147/7, 147/8 położone w obrębie Dolne Wymiary gmina Chełmno 2485
870 nr XII/88/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2493
871 nr XVII/108/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego – podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2496
872 nr XVII/110/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielgie 2497
873 nr XVII/112/08 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wielgie, a także warunków i sposobu ich przyznawania 2503
874 nr XII/132/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 marca 2008 r. zmieniająca Statut Gminy Miejskiej Ciechocinek 2504
875 nr XI/83/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 2505
876 nr XI/84//2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Płużnica w 2008 r 2505
877 nr XI/57/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr X/54/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2510
878 Nr XI/64/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Zbójno i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 2511
879 nr XV/123/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, w Zespole Szkół Leśnych w Tucholi oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, w tym wysokości opłat za posiłki 2512
880 nr XV/124/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych na terenie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego 2513
881 nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Szubinie 2513
882 nr XV/103/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełmży 2515
883 nr XIX/111/2008 Rady Miasta w Chełmnie z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, a także warunków i sposobu jej przyznawania 2515
INFORMACJE:
884 zarządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2007 r 2516
885 zarządzenie nr 4/08 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2007 r 2517
886 zarządzenie nr 12/08 Wójta Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowa Łąka za 2007 r 2517
887 zarządzenie nr 40/08 Wójta Gminy Rypin z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2518
888 zarządzenie nr 52/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2007 r 2519
889 zarządzenie nr 15/2008 Wójta Gminy Brodnica z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brodnica w 2007 r 2520
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-09
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-09
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]