Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 04 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
833 nr XII/78/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2440
834 nr XIV/96/08 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2444
835 nr XVII/330/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2448
836 nr XXI/100/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Golub-Dobrzyń 2449
837 nr XXI/10/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr VI/12/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grudziądz 2453
838 nr 122/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 2453
839 nr XV/117/08 Rady Gminy Lniano z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 2454
840 nr XX/140/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 2456
841 nr XX/141/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu oraz w Gimnazjum Nr 2 w Serocku 2457
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
842 z dnia 17 marca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie 2458
843 z dnia 17 marca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rojewo 2458
INFORMACJE:
844 sprawozdanie Starosty Rypińskiego z dnia 20 lutego 2008 r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 r 2458
845 zarządzenie nr 4/2008 Wójta Gminy Radomin z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radomin za 2007 r 2459
846 zarządzenie nr 10/08 Wójta Gminy Unisław z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Unisław za 2007 r 2460
847 zarządzenie nr 0151-69/2008 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Gąsawa za 2007 r 2460
848 zarządzenie nr 20/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka w 2007 r 2461
849 zarządzenie nr 7/08 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2007 r 2462
850 zarządzenie nr 0151-71/2008 Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2463
851 zarządzenie nr 11/08 Wójta Gminy Wabrzeźno z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2007 r 2464
852 zarządzenie nr 6/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skrwilno za 2007 r 2465
853 zarządzenie nr 0151-32/08 Burmistrza Szubina z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonanie budżetu gminy Szubin za 2007 r 2465
854 zarządzenie nr 10/08 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2466
855 zarządzenie nr 9/08 Wójta Gminy Dragacz z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2466
856 zarządzenie nr IV/2008 Wójta Gminy Papowo Biskupie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2007 r 2467
857 zarządzenie nr 12/W/2008 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Sadki za rok 2007 2468
858 zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu za 2007 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2007 r 2468
859 zarządzenie nr 47/2008 Burmistrza Barcina z dnia 18 marca 2008 r. dotyczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barcin za 2007 r 2469
860 zarządzenie nr 7/08 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2469
861 zarządzenie nr 3/2008 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grudziądz za 2007 r 2470
862 zarządzenie nr 131 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2471
863 zarządzenie nr 15/08 Wójta Gminy Chełmża z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chełmża za 2007 r 2472
864 zarządzenie nr 48/FK/08 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Chełmży za 2007 r 2474
865 zarządzenie nr 5/2008 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chrostkowo za 2007 r 2474
866 zarządzenie nr 19/F/2008 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2475
867 zarządzenie nr 83/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007 r 2476
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-08
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-08
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]