Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 03 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
814 nr 2/Dp/2007 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Żnin na 2008 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 2399
815 nr 1/Dp/2007 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Białe Błota na 2008 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 2399
816 nr VI/20/08 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2008 r 2400
817 nr XVI/84/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2008 2401
818 nr XVII/125/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 2402
819 nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna 2405
820 nr XVII/195/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutów Osiedli 2408
821 nr XIV/78/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Lubanie 2425
822 nr XIV/101/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 2428
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
823 z dnia 28 stycznia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2008 r 2429
824 z dnia 17 marca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowniki przeprowadzonych w dniu 16 marca 2008 r 2429
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
825 z dnia 17 marca 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płużnica 2430
POROZUMIENIE
826 aneks nr 1 zawarty w dniu 26 lutego 2008 r. w Rypinie do porozumienia z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zasad realizacji i użytkowania inwestycji pod nazwą „Rypińskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Rehabilitacji” przy ul. Dworcowej pomiędzy powiatem rypińskim a gminą miasta Rypina 2430
INFORMACJE:
827 zarządzenie nr 118/2008 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Osięciny za 2007 r 2431
828 zarządzenie nr 0151/9/2008 Wójta Gminy Topólka z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2432
829 zarządzenie nr 69/08 Wójta Gminy Dobre z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dobre za 2007 r 2433
830 zarządzenie nr 56/2008 Wójta Gminy Radziejów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2433
831 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego 2434
832 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za2007 r. położonych na obszarze miasta Bydgoszczy 2434
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-04
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-04
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]