Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 01 kwiecień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
806 nr XIV/137/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 103/2, 104/2, 105/3 i 105/4, oraz część działki nr 106 w obrębie Okole, w gminie Koronowo 2358
807 nr XIV/138/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 68/12 i 219 w obrębie Gościeradz, w gminie Koronowo 2375
808 nr XIX/158/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Gniewkowo 2387
809 nr XIX/159/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany statutu gminy Gniewkowo 2388
810 nr XVII/72/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim, w samorządową instytucję kultury o nazwie „Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim” 2388
811 nr XVII/73/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r 2390
812 nr XVII/77/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu 2394
INFORMACJA
813 Burmistrza Chełmży z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 r. położonych na obszarze gminy Miasta Chełmży 2395
POBIERZ

Opublikowane: 2008-04-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-04-03
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]