Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 50 Bydgoszcz, 28 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
761 nr XXVI/341/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 2270
762 nr XXVI/344/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów 2270
763 nr XXVI/345/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie miasta Bydgoszczy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2271
764 nr XXVI/347/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 2271
765 nr XXVI/348/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz 2272
766 nr XXVII/355/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg 2273
767 nr 14/144/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 2275
INFORMACJA
768 sprawozdanie z dnia 13 lutego 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego za rok 2007 2316
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-31
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-31
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]