Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 15 styczeń 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
47 nr 1/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach 158
UCHWAŁY:
48 nr XIII/121/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów przeznaczonych pod funkcje produkcyjne w rejonie ul. Krętej 158
49 nr 12/54/07 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 1 października 2007 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek na terenie gminy Sępólno Krajeńskie 184
50 nr 171/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Pod Dębową Górą w Toruniu 184
51 nr XII/58/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym wymiarze godzin 192
52 nr XII/59/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Świecie nad Osą 193
53 nr X/57/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej” oraz nadania jej statutu 194
54 nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brześć Kujawski 196
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-17
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-17
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]