Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 48 Bydgoszcz, 26 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
720 nr 229/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szosa Bydgoska 94-106 i planowanej „Trasie Średnicowej” 2186
721 nr XX/109/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmża wsi Strużal, gmina Chełmża 2193
722 nr XI/79/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 79/1, 151/3 położone w obrębie Klamry gmina Chełmno 2200
723 nr XI/80/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 20/2 położoną w obrębie Podwiesk gmina Chełmno 2211
724 nr XII-71/2007 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy Bądkowo na rok 2008 2217
725 nr XV/143/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2223
726 nr XV/144/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 2224
INFORMACJE:
727 zarządzenie nr 8/08 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego 2226
728 zarządzenie nr 9/08 Starosty Toruńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie 2228
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-28
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-28
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]