Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 19 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁA
674 nr XVI/168/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Białe Błota” 2070
INFORMACJE:
675 zarządzenie nr 15/2008 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek 2098
676 zarządzenie nr 16/2008 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz przez podmioty niepubliczne na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek 2098
677 zarządzenie nr 15 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat inowrocławski 2099
678 zarządzenie nr 16 Starosty Inowrocławskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2008 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat inowrocławski 2100
679 zarządzenie nr 16/2008 Starosty Lipnowskiego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2008 r 2100
680 zarządzenie nr 61/2008 Wójta Gminy Włocławek z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r 2101
681 zarządzenie nr 18/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 2101
682 zarządzenie nr 19/08 Starosty Włocławskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2102
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-20
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-20
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]