Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 13 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
619 nr XI/59/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Piotrków Kujawski na rok 2008 1899
620 nr XII/55/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytoń na 2008 r 1900
621 nr XIV/163/07 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publiczne 1901
622 nr XVI/179/08 Rady Miasta Rypina z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/163/07 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 1902
623 nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 r 1902
624 nr 103/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2008 1904
625 nr 115/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1905
626 nr XIV/71/07 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie nad Osą na rok 2008 1907
627 nr XII/60/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 1909
628 nr XII/61/08 Rady Miejskiej w Chodczu dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 1909
629 nr XII/62/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 1910
630 nr XIV/70/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie 1912
631 nr XV/85/08 Rady Gminy Choceń z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Choceń 1913
632 nr XVIII/164/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią 1913
633 nr XVIII/165/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Nakle nad Notecią 1915
634 nr XVIII/168/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 1917
635 nr XIII/85/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 1919
636 nr XIII/88/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1921
637 nr XIV/70/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej 1921
638 nr XVI/97/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia rodzajów środków przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1922
639 nr XVI/98/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania z posiłków w stołówce przy Zespole Publicznych Szkół w Rogowie oraz wysokości opłat za posiłki 1923
640 nr XI/55/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górzno 1924
641 nr XIII/125/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1927
642 nr XIII/128/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg – ulic miasta Brodnicy do kategorii dróg gminnych 1931
INFORMACJA
643 sprawozdanie Starosty Aleksandrowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie aleksandrowskim za 2007 r 1934
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-17
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-17
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]