Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 12 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
598 nr XIII/86/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2008 1855
599 nr X/122/2007 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrcz na 2008 r 1856
600 nr X/128/2007 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach 1857
601 nr XVI/77/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na rok 2008 1858
602 nr XVI/78/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 1860
603 nr XVI/79/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 1860
604 nr X/60/07 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 1860
605 nr XIII/110/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 r 1862
606 nr XIII/111/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1866
607 nr XIII/119/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2008 r 1867
608 nr XIII/121/07 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 1869
609 nr I/3/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1872
610 nr I/5/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 1876
611 nr I/6/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2008 1876
612 nr 1/XIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na prawach powiatu na rok 2008 1877
613 nr XVII/121/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Brzózki 1880
614 nr XVII/122/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Statutu sołectwa Tur 1884
615 nr XVII/127/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1884
616 nr XVII/128/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaj świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania 1889
617 nr XVII/130/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym we wsi Zamość oraz przysiółku Nadkanale gm. Szubin 1890
INFORMACJA
618 sprawozdanie Starosty Żnińskiego z dnia 25 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 r 1894
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-13
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-13
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]