Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 38 Bydgoszcz, 07 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
539 nr VI/18/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2008 1734
540 nr XV/122/2007 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barcin na rok 2008 1734
541 nr XIII/78/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Janikowo na rok 2008 1736
542 nr XI/76/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2008 r 1737
543 nr XI/61/07 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2007 r. sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości 1739
544 nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Statutu gminy Koronowo 1739
545 nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 1755
546 nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 1759
547 nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 1761
548 nr XIV/98/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych i wyróżnień 1763
549 nr 70/140/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek powiatu tucholskiego 1764
550 nr XVII/147/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1765
551 nr XVII/148/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka 1770
552 nr XVII/148/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka 1771
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-10
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-10
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]