Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 06 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
529 nr XIII/73/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Gostycyn w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz 1694
530 nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na rok 2008 1707
531 nr XVII/157/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią 1709
532 nr XIII/65/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r 1711
533 nr XIV/68/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1712
534 nr XIII/71/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1713
535 nr XVI/171/2007 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości 1715
536 nr X-65/07 Rady Miasta Nieszawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2008 1715
537 nr XII/55/2007 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brzozie na rok 2008 1716
538 nr 238/07 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Szosa Bydgoska w Toruniu oraz terenów przyległych 1718
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-07
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-07
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]