Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 05 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
493 nr XI/50/07 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Chodecz 1652
494 nr XIII/64/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej 1653
495 nr XIII/84/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 1653
496 nr XIX/146/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchola na 2008 r 1655
497 nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 1656
498 nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statutach Sołectw Gminy Tuchola 1657
499 nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1658
500 nr XIV/76/07 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brodnica na 2008 r 1658
501 nr XI/70/2007 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. stanowiącej podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2008 1659
502 nr XI/64/07 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 28 grudnia 2007 r. sprawie budżetu gminy na 2008 r 1660
503 nr XI/65/07 Rady Gminy w Gąsawie dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 1661
504 nr XIII/98/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lniano na rok 2008 1664
505 nr XII/88/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Łasin na rok 2008 1666
506 nr X/70/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr III/13/06 Rady Gminy Topólka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 1667
507 nr X/67/07 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1668
508 nr X/76/2007 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Unisław na rok 2008 1673
509 nr XVI/84/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechocin na rok 2008 1674
510 nr 249/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 1675
511 nr 250/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 1676
512 nr XVI/163/08 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2008-2010 1676
513 nr XVII/4/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Mrocza na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 1679
514 nr XVII/5/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w podziale miasta i gminy Mrocza na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 1680
515 nr XVII/6/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1681
516 nr XVII/10/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 1682
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
517 z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Listy biegłych psychiatrów i psychologów uprawnionych do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 1682
INFORMACJE:
518 sprawozdanie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla gminy Miasta Toruń i powiatu toruńskiego za 2007 r 1686
519 zarządzenie nr 6/2008 Starosty Chełmińskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego 1687
520 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w powiecie nakielskim w roku 2008 r 1688
521 ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2008 r 1688
522 zarządzenie nr 2/2008 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. w Rodzinnym Domu Dziecka w Biskupicach, powiat radziejowski 1688
523 zarządzenie nr 3/2008 Starosty Radziejowskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2008 r. w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski 1689
524 zarządzenie nr 54/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1689
525 zarządzenie nr 55/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1689
526 z dnia 25 lutego 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC786H/9356/W/ OWA/2008/ML, PCC/823G/ 9356/W/OWA/2008/ML i nr OCC/242G/9356/W/OWA/2008/ML w sprawie cofnięcia Przedsiębiorcy: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem 1690
527 zarządzenie nr 8/2008 Starosty Tucholskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Tucholi 1690
528 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2008 1691
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-06
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-06
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]