Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 03 marzec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
481 nr 205/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szosa Lubicka i ul. Przy Skarpie w Toruniu 1610
482 nr XV/88/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty stałej za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem 1623
483 nr XVI/91/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielgie na rok 2008 1623
484 nr XVI/104/07 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmiany uchwały w sprawie opłaty stałej za świadczenia Publicznego Przedszkola w Wielgiem 1624
485 nr XIII/78/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 45/3 i 45/4 w obrębie Skarszewy, gmina Grudziądz 1625
486 nr XV/77/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 1633
487 nr XV/78/07 Rady Gminy Raciążek z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1634
488 nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelno 1637
489 nr XV/132/2007 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 1638
490 nr X/69/2007 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 1639
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
491 z dnia 27 lutego 2008 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Koneck i Rady Gminy Koneck przed upływem kadencji 1641
INFORMACJA
492 z dnia 20 lutego 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-1(4)/2008/138/V/AS zatwierdzającej zmianę taryfy Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1645
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-05
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]