Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 34 Bydgoszcz, 29 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
470 nr XII/63/07 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 394 w obrębie geodezyjnym Gostycyn 1570
471 nr XIV/42/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (część wsi Wielka Nieszawka, działki o numerach: 238/1, 239, 234/1, 233/1, 263/3, 237) 1579
472 nr 228/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Broniewskiego i Szosa Okrężna w Toruniu 1584
473 nr XV/173/07 Rady Miasta Rypina z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypina na 2008 r 1593
474 nr X/53/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na rok 2008 1595
475 nr X/54/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zbójno oraz wysokości i zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1596
476 nr X/55/2007 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Zbójno oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 1600
477 nr XII/77/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2008 1601
478 nr XII/80/07 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/176/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 1602
INFORMACJE:
479 sprawozdanie Starosty Radziejowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 r 1602
480 z dnia 1 lutego 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC1163/13859/W/OWA/2008/ML, nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML i nrOCC/335/13859/W/OWA/2008/ML w sprawie udzielenia Przedsiębiorcy: Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, koncesji na wytwarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem. 1607
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-03
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]