Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 28 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
454 nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/273/2001 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso sołtysów i inkasentów 1527
455 nr XII/68/07 Rady Gminy Lipno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1527
456 nr XIII/101/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw" 1528
457 nr XIII/102/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1529
458 nr XII/80/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2008 1530
POROZUMIENIA:
459 zawarte w dniu 2 lipca 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Rogóźno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a Urzędem Gminy w Rogóźnie 1531
460 zawarte w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Dragacz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Dragacz 1535
461 zawarte w dniu 19 lipca 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie powiatu grudziądzkiego przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a powiatem grudziądzkim 1539
462 zawarte w dniu 8 sierpnia 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Świecie nad Osą przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Świecie nad Osą 1541
463 zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Grudziądz przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a Wójtem Gminy Grudziądza 1543
464 zawarte w dniu 20 sierpnia 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie Stowarzyszenia przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Młodzieży „Junak 1548
465 zawarte w dniu 31 sierpnia 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Łasin przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a miastem i gminą Łasin, 1550
466 zawarte w dniu 31 sierpnia 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Radzyń Chełmiński przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miasto Grudziądz, a gminą Miasto i gminą Radzyń Chełmiński 1553
467 zawarte w dniu 1 września 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Chełmno przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a Urzędem Gminy Chełmno 1555
468 zawarte w dniu 14 września 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Warlubie przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Warlubie 1557
469 zawarte w dniu 24 września 2007 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, pomiędzy gminą-miastem Grudziądz, a gminą Gruta 1561
POBIERZ

Opublikowane: 2008-03-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-03-03
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]