Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 27 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
431 nr XIII/54/07 Rady Gminy Kowal z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Nakonowie 1487
432 nr XIX/86/2007 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2008 1489
433 nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2008 r 1490
434 nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1492
435 nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy finansowej dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 1496
436 nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Łabiszyn 1497
437 nr XII/78/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 r 1498
438 nr X/57/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1500
439 nr X/58/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach prowadzonych przez powiat grudziądzki 1504
440 nr XIII/98/07 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Baruchowo 1505
441 nr XIX/114/2007 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 1506
442 nr X-69/07 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie 1507
443 nr XII/83/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/78/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określenia wysokości czynszu za dzierżawę i najem 1507
444 nr XIII/58/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na rok 2008 1508
445 nr XII/59/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wąbrzeski 1509
446 nr XX/2/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę 1514
447 nr 105/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 1514
448 nr 106/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniająca Statut powiatu bydgoskiego 1515
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
449 z dnia 4 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogóźno 1517
POROZUMIENIA:
450 zawarte w dniu 2 stycznia 2008 r. w Mogilnie, pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w roku 2008 1517
451 zawarte w dniu 21 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych 1518
INFORMACJE:
452 sprawozdanie Starosty Wąbrzeskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007 1519
453 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2007 1521
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-28
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-28
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]