Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 22 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
391 nr XIII/156/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 1350
392 nr 204/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Łódzka - Przy Torze” w Toruniu 1351
393 nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo na rok 2008 1367
394 nr XII/67/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1368
395 nr 31/219/07 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świeckiego 1370
396 nr 106/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Świecie 1374
397 nr 107/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2008 1375
398 nr 109/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świecie 1379
399 nr XII/65/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na rok 2008 1379
400 nr XIII/62/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1380
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
401 z dnia 19 lutego 2008 r. o sprostowaniu błędów 1382
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-25
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-25
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]