Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 28 Bydgoszcz, 21 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
370 nr XII/51/07 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXV/137/05 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 czerwca 2005 r., w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata 1311
371 nr XII/75/07 Rady Gminy Dobre z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008 1311
372 nr XII/76/2007 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Osięciny na rok 2008 1313
373 nr XVII/153/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1314
374 nr XIII/67/07 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1315
375 nr XIII/91/07 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 1319
376 nr XIV/63/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sadki na 2008 r 1321
377 nr XIV/66/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu publicznych placów zabaw dla dzieci stanowiących własność gminy Sadki 1322
378 nr XIV/67/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1323
379 nr XIV/70/2007 Rady Gminy Sadki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/3/2001 Rady Gminy w Sadkach z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Sadki 1328
380 nr XVI/109/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 r 1328
381 nr X/69/07 Rady Gminy Topólka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 1330
382 nr 43/07 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1331
383 nr 44/07 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Dębowa Łąka 1333
384 nr XI/74/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chełmno ma rok 2008 1337
385 nr X/72/2007 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kijewo Królewskie na rok 2008 1339
386 nr XVI/104/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lipna na rok 2008 1340
387 nr XIX/96/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1342
388 nr XIX/97/2008 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1342
389 nr XVIII/99/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sicienko na 2008 r 1343
390 nr XVIII/100/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Sicienko 1344
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-22
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-22
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]