Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 15 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
330 nr 206/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podgórz”, dla terenów położonych przy ul. Okólnej i Armii Ludowej w Toruniu 1098
331 nr XXIV/311/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przylesie-Szumana” w Bydgoszczy 1113
332 nr XXIV/312/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przylesie-Wielicza” w Bydgoszczy 1123
333 nr XII/80/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 1132
334 nr XII/91/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1137
POROZUMIENIE
335 aneks z dnia 31 grudnia 2007 r. do Porozumienia dnia 6 października 2006 r. w Bydgoszczy pomiędzy Narodowym Funduszem w Bydgoszczy a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie dotacji celowej 1138
INFORMACJE:
336 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2007 r 1138
337 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2007 1139
338 z dnia 28 stycznia 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/742-ZTO/11/W/OWR/2008/DB zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz nr PCC/773-ZTO/11/W/OWR/2008/DB, zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla RWE Stoen Contracting – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 1140
339 z dnia 29 stycznia 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1168/13971/W/OWA/2008/BH nr PCC/1144/13971/W/OWA/2008/BH w sprawie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych Przedsiębiorcy „SODA POLSKA CIECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 1140
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-19
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-19
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]