Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 14 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
320 nr XVII/158/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Lipowej, Drogi Kurpiowskiej, wzdłuż przebiegu projektowanej Trasy Średnicowej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej 1062
321 nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewkowo na rok 2008 1086
322 nr XIII/67/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 1088
323 nr XIII/68/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2008 1088
324 nr XIII/69/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2008 r. oraz w sprawie poboru tego podatku 1089
325 nr XIII/70/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/59/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 oraz w sprawie poboru tego podatku 1089
326 nr XIII/71/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na rok 2008 1090
327 nr XI/63/07 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1091
328 nr XIV/74/07 Rady Miasta Kowala z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na rok 2008 1093
329 nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2008 r 1094
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-15
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-15
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]