Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 13 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
306 nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Tadeusza Kościuszki, Odrodzenia, Sportową i Chojnicką w Sępólnie Krajeńskim 1022
307 nr XI/56/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu 1035
308 nr XI/61/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r., dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa 1037
309 nr XI/62/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wysokości, zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na 2008 r 1041
310 nr XI/63/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 1042
311 nr XI/72/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej na 2008 r 1043
312 nr XIII/89/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 1044
313 nr XVI/114/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym we wsi Małe Rudy gm. Szubin 1048
314 nr XII/54/2007 Rady Gminy Fabianki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 1050
315 nr XV/148/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 1051
316 nr XV/152/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1053
317 nr XV/162/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych 1054
318 nr XVIII/72/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji Kultury - Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim 1055
319 nr XVIII/73/2008 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Lubieniu Kujawskim 1057
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-15
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-15
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]