Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 08 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
260 nr IX/49/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze 895
261 nr XII/65/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr IX/49/07 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze w zakresie obejmującym wybrane obszary 909
262 nr XI/70/2007 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński na 2008 r 912
263 nr XI/71/2007 Rady Powiatu w Żninie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żniński na 2008 r 915
264 nr X/13/2007 Zgromadzenia Związku z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2008 r 916
265 nr XVII/79/07 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie określenia stawek targowej 917
266 nr XVI/59/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 917
267 nr XII/66/2007 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 i dodatku mieszkaniowego gminy Jeżewo 920
268 nr XIV/119/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały: w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 924
269 nr XIV/120/07 Rady Miejskiej w Mogilnie z 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2008 925
270 nr XII/81/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2008 r 926
271 nr XVI/67/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Papowo Biskupie na rok 2008 928
POROZUMIENIA:
272 międzygminne zawarte w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Wąbrzeźno dotyczące usług z zakresu działalności izby wytrzeźwień 929
273 międzygminne zawarte w dniu 2 stycznia 2008 r. pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Bukowiec dotyczące usług z zakresu działalności izby wytrzeźwień 930
INFORMACJE:
274 z dnia 14 grudnia 2007 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy w spawie operatu opisowo-kartograficznego 930
275 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 stycznia 2008 r. na temat obiektów: 1. wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, 2. przeniesionych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego z ksiąg rejestru zabytków dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego, 3. skreślonych z rejestru zabytków decyzją Ministra Kultury 930
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-11
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-11
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]