Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 175 Bydgoszcz, 22 grudzień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
3059 nr 407/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tucholi 8199
UCHWAŁY:
3060 nr 86/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Włocławek 8201
3061 nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Włocławek 8201
3062 nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola 8202
3063 nr XXV/139/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym 8205
3064 nr XIX/151/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podziału Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim i utworzeniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim 8206
3065 nr XIX/157/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012 8209
3066 nr XII/124/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy 8210
3067 nr XXXI/148/08 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu golubsko-dobrzyńskiego 8212
3068 nr XXVIII/576/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 8214
3069 nr XXII/100/08 Rady Gminy Kowal z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości stałych 8215
3070 nr 151/2008 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych w Aleksandrowie Kujawskim w roku 2009 8215
3071 nr 152/2008 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych w Ciechocinku w roku 2009 8216
3072 nr XXXIX/554/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011 8218
3073 nr XXVIII/281/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 8218
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
3074 z dnia 30 grudnia 2008 r. o sprostowaniu błędów 8220
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
3075 z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r 8220
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
3076 z dnia 15 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2008 r 8220
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
3077 z dnia 22 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rogowie 8221
INFORMACJE:
3078 z dnia 30 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-81(10)/2008/603/VII/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 8221
3079 z dnia 22 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-83(6)/2008/566/VII/AS zatwierdzającej taryfę Spółdzielni Mieszkaniowej 8226
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]