Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 173 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2965 nr 189/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu 8081
2966 nr 190/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia prowadzonego przez gminę Świecie 8082
2967 nr 192/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 8084
2968 nr 193/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie 8085
2969 nr 194/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r 8085
2970 nr XX/98/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia inkasa za pobór opłaty targowej 8086
2971 nr XXI/106/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 8086
2972 nr XXI/107/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 8087
2973 nr XXI/108/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 8087
2974 nr XXI/109/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej 8088
2975 nr XXI/110/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie miasta Chodecz 8088
2976 nr XXV/172/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2009 r 8089
2977 nr XXXVIII/546/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 8090
2978 nr XXXVIII/549/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009 8091
2979 nr XXXVIII/551/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy 8092
2980 nr XXVI/362/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8094
2981 nr XXI/138/2008 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r 8095
2982 nr XX/141/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 8096
2983 nr XX/142/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w gminie Dąbrowa Chełmińska 8096
2984 nr XX/145/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 8097
2985 nr XX/146/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów 8098
2986 nr XX/147/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 8098
2987 nr XX/148/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r 8101
2988 nr XX/157/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych 8101
2989 nr XX/158/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej 8102
2990 nr XX/160/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 8103
2991 nr XVII/109/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8103
2992 nr XVII/110/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8104
2993 nr XVII/111/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r 8106
2994 nr XVII/112/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru 8106
2995 nr XVII/113/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 8107
2996 nr XIX-109/08 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 8107
2997 nr XXI/104/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8109
2998 nr XXI/105/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 8110
2999 nr XX/106/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8111
3000 nr XXI/108/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości 8113
3001 nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8113
3002 nr XIX-108/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Łowiczku oraz zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bądkowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii 8115
3003 nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych dokonujących wyłącznie wprowadzenia do istniejącego wpisu kodów PKD 2007 8116
3004 nr XXIV/129/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 8116
3005 nr XXIV/130/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2009 8117
3006 nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009 8120
3007 nr XXII/87/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 8120
3008 nr XXII/88/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8120
3009 nr XXII/89/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8121
3010 nr XXII/91/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso 8123
3011 nr XXII/93/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świedziebnia na lata 2008-2012 8123
3012 nr XIX/269/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień od tego podatku 8127
3013 nr XXI/116/2008 Rada Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8129
3014 nr XXI/117/2008 Rada Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 8129
INFORMACJA
3015 z dnia 27 listopada 2008 r. Starosty Aleksandrowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków 8130
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]