Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 172 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2928 nr XX/143/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8032
2929 nr XX/96/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk w 2009 r 8034
2930 nr XX/97/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 r 8035
2931 nr XX/98/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2009 8035
2932 nr XX/99/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 8037
2933 nr XXIII/196/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 8038
2934 nr XXIII/197/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 r 8040
2935 nr XXIII/198/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2009 8040
2936 nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2009 r 8040
2937 nr XX/107/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 r 8041
2938 nr XXIX/241/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie gminy Tuchola 8041
2939 nr XXIX/242/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2009 r 8042
2940 nr XXIX/243/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8043
2941 nr XXIX/244/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8044
2942 nr XXIX/245/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 8045
2943 nr XXIX/246/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Tuchola 8046
2944 nr XXIX/247/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 8046
2945 nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013 8047
2946 nr XX/123/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2009 8055
2947 nr XX/124/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 8055
2948 nr XX/125/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8056
2949 nr XXXI/263/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 8058
2950 nr XXXI/264/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009 8059
2951 nr XXXI/265/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2009 8059
2952 nr XXVI/159/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie 8060
2953 nr XXVI/160/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8064
2954 nr XXVI/161/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8064
2955 nr XXVI/162/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 8065
2956 nr XXV/170/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 8065
2957 nr XXXI/118/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8060
2958 nr XXXI/119/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8060
2959 nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 8068
2960 nr XXIII/148/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie gminy Lubiewo 8070
2961 nr XXIII/149/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 8070
2962 nr XXIII/150/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8070
2963 nr XXIII/1512008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 8073
2964 nr XXIII/152/2008 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 26 listopada 2008 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 8073
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-07
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-07
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]