Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 171 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2885 nr XVI/194/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 r. oraz ustalania zasad poboru tego podatku 7984
2886 nr XVI/195/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2009 r 7984
2887 nr XVI/196/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2009 r 7985
2888 nr XVI/204/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 7987
2889 nr XVIII/105/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo 7988
2890 nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 7988
2891 nr XVIII/107/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, jej poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania 7989
2892 nr XVIII/108/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7989
2893 nr XVIII/109/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7991
2894 nr XXIV/130/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz wzorów formularzy 7992
2895 nr XXIV/131/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym 7992
2896 nr XXIV/132/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy 7993
2897 nr XXIV/133/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 7993
2898 nr XXIV/134/08 Rady Gminy Choceń dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7994
2899 nr XXIV/135/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty od posiadania psów 7996
2900 nr XXIV/136/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Choceniu 7997
2901 nr XXVI/111/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7999
2902 nr XXVI/118/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 7999
2903 nr XXVI/119/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8000
2904 nr XXVI/120/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 8001
2905 nr XXVI/121/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty miejscowej 8001
2906 nr XXVI/122/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej 8002
2907 nr XXVI/123/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8002
2908 nr XXIV/129/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia a 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8006
2909 nr XXIV/131/2008 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz poboru podatku rolnego w drodze inkasa i określenia inkasentów 8007
2910 nr XVI/105/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8007
2911 nr XVI/106/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2009 r 8008
2912 nr XVI/107/2008 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 listopad 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej opłaty od posiadania psów 8008
2913 nr XXVI/194/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8009
2914 nr XXVI/195/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 8009
2915 nr XXVI/196/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 8010
2916 nr XXVI/197/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r 8013
2917 nr XXVI/198/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r 8014
2918 nr XXV/168/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 8015
2919 nr XXV/169/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę ustalającą wzory formularzy 8015
2920 nr XXV/170/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8016
2921 nr XXV/171/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 8018
2922 nr XXIII/103/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 8019
2923 nr XXIII/104/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 8019
2924 nr XXIII/105/2008 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8020
2925 nr XXII/125/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok 2009 8022
2926 nr XXII/126/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 8024
2927 nr XXII/127/08 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 8025
POBIERZ

Opublikowane: 2009-01-06
Ostatnia modyfikacja: 2009-01-06
Redaktor: Monika Sawicka

[wróć]