Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 170 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2283 nr XXIII/144/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7979
2850 nr XVII/94/08 Rady Gminy Osie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 7952
2851 nr XVII/98/08 Rady Gminy Osie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 7952
2852 nr 37/08 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 r 7953
2853 nr 38/08 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7953
2854 nr 39/08 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7954
2855 nr 40/08 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych 7954
2856 nr XX/134/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy 7956
2857 nr XX/135/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7957
2858 nr XX/136/2008 Rady Gminy Rojewo z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 r 7957
2859 nr XXVI/220/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa 7959
2860 nr XXVI/221/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa 7960
2861 nr XXVI/222/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatków 7960
2862 nr XXVI/223/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty 7961
2863 nr XXVI/224/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej i jej poboru 7961
2864 nr XXVI/226/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 7962
2865 nr XXVI/227/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7962
2866 nr XXVII/229/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/221/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa 7964
2867 nr XXIV/140/2008 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 7965
2868 nr XXIV/141/2008 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7965
2869 nr XXVIII/113/08 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r 7966
2870 nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tłuchowo 7967
2871 nr XVIII/123/2008 Rady Gminy w Obrowie z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7967
2872 nr XXVIII/112/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podziału gminnej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy 7968
2873 nr XXVIII/113/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie aktu utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy i nadania Statutu 7968
2874 nr XXVIII/114/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie aktu utworzenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy i nadania Statutu 7971
2875 nr XXII/105/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7973
2876 nr XXII/106/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz zwolnień od podatku 7973
2877 nr XXII/107/08 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 7974
2878 nr IX/52/08 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Unisław w roku 2009 7976
2879 nr IX/53/08 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 7976
2880 nr XXIII/141/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7977
2881 nr XXIII/142/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7977
2882 nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 7978
2884 nr XXVIII/213/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie 7980
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-31
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-31
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]