Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 06 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
215 nr XIII/59/07 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz parkowanie 811
216 nr XII/71/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia 812
217 nr XV/92/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad ustalania wysokości innych składników wynagrodzenia w 2008 r. dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto Chełmno 816
218 nr XV/93/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/55/2007 Rady Miasta Chełmna z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Chełmna w latach 2007-2011 820
219 nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2008 r 820
220 nr XXV/316/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r 822
221 nr XIV/66/07 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na rok 2008 825
222 nr XII/75/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany opłaty targowej na 2008 r 826
223 nr XII/77/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2008 r 827
224 nr XII/78/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbrowa w latach 2008-2012 828
225 nr XII/79/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 833
226 nr XII/83/2007 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie 833
227 nr XI/64/07 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 833
228 nr XVII/68/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na rok 2008 835
229 nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziejów na rok 2008 836
230 nr XI/56/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 837
231 nr XIII/100/2007 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złotniki Kujawskie na rok 2008 838
232 nr X/76/07 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 840
233 nr 94/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. uchylająca w całości uchwałę nr 98/XVIII/00 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowa 842
234 nr 96/XVI/07 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających na wodach powierzchniowych powiatu bydgoskiego 842
235 nr XVI/162/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kruszwica na rok 2008 843
236 nr XVI/170/2007 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy i nadania statutu 844
237 nr XIV/98/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubiewo na rok 2008 846
POROZUMIENIA:
238 zawarte w dniu 20 września 2007 r. pomiędzy gminą Radziejów, a miastem Radziejów w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 847
239 zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a powiatem sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2008 r. 848
240 zawarte w dniu 6 grudnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a powiatem toruńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2008 r. 849
INFORMACJE:
241 zarządzenie nr 3/2008 Starosty Grudziądzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 850
242 obwieszczenie nr 3/2008 Starosty Żnińskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu żnińskiego 851
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-06
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-06
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]