Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 169 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2808 nr XXII/85/08 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 r 7900
2809 nr XXII/86/08 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7900
2810 nr XXII/87/08 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2009 r 7901
2811 nr XXII/88/08 Rady Gminy Kowal z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na rok 2009 7902
2812 nr XXX/125/2008 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 7904
2813 nr XXX/129/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 r 7905
2814 nr XXX/130/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 7906
2815 nr XXX/131/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7907
2816 nr XIX/145/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7909
2817 nr XIX/146/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7910
2818 nr XIX/147/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej i zasad ustalania jej poboru 7911
2819 nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r 7911
2820 nr XIX/149/2008 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7912
2821 nr XXVII/204/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7912
2822 nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7913
2823 nr XXVII/206/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7915
2824 nr XXVII/207/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2009 r 7916
2825 nr XVIII/138/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7917
2827 nr XVIII/140/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7918
2828 nr XVIII/141/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Lisewo 7920
2829 nr XXVII/145/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego 7920
2830 nr XXVII/146/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 7921
2831 nr XXVII/147/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 7922
2832 nr XXVII/148/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechocin 7923
2833 nr XXIV/140/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2009 r 7929
2834 nr XXIV/141/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 7930
2835 nr XXIV/142/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 7931
2836 nr XXIV/143/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7932
2837 nr XXII/157/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7933
2838 nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7933
2839 nr XXII/159/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7934
2840 nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7936
2841 nr XXII/161/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy i miasta Lubraniec 7936
2842 nr XXVII/162/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 7937
2843 nr XXVII/163/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego 7938
2844 nr XXVII/164/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 7938
2845 nr XXVII/166/08 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 7941
2846 nr XXXI/217/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2009 r 7941
2847 nr XXXI/218/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w roku 2009 na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 7942
2848 nr XXXI/219/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2009 r 7943
2849 nr XXXI/220/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009 7943
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-30
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-30
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]