Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 168 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2758 nr XX/110/08 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre na rok podatkowy 2009 7849
2759 nr XX/111/08 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7849
2760 nr XX/112/08 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2009 7850
2761 nr XX/114/08 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz przemysłowych na terenie gminy Dobre 7852
2762 nr XXVI/192/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7852
2763 nr XXVI/193/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7853
2764 nr XXVI/194/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Wąbrzeźno 7855
2765 nr XXVI/195/08 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7855
2766 nr XXVI/279/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej dla obliczenia podstawy podatku rolnego na obszarze gminy Kcynia w 2009 r 7856
2767 nr XXVI/280/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7856
2768 nr XXVI/281/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i zwolnień w tym podatku 7857
2769 nr XXVI/282/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Kcynia, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7859
2770 nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 7859
2771 nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2009 r 7861
2772 nr XXV/231/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7862
2773 nr XXV/232/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7862
2774 nr XXV/233/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7863
2775 nr XXV/237/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowa Wieś Wielka 7865
2776 nr XXV/238/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia 7866
2777 nr XXV/239/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia 7867
2778 nr XXV/240/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2011 7868
2779 nr XXI/170/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7870
2780 nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r 7871
2781 nr XXI/172/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7872
2782 nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 7873
2783 nr XXI/175/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Solec Kujawski 7873
2784 nr XXI/176/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany 7874
2785 nr XIX/153/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 7875
2786 nr XIX/154/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 7875
2787 nr XIX/155/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego w 2009 r 7876
2788 nr XXVII/148/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7877
2789 nr XXVII/149/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7877
2790 nr XXIII/176/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zasad poboru podatku od nieruchomości 7878
2791 nr XXIII/177/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę nr II/12/2006 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych 7879
2792 nr XXIII/178/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 7879
2793 nr XXIII/179/2008 Rady Gminy w Złotnikach Kujawskich z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7880
2794 nr XXIII/142/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2009 r. na terenie gminy Grudziądz 7881
2795 nr XXIII/143/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7882
2796 nr XXIII/144/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7883
2797 nr XXIII/145/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7885
2798 nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 7886
2799 nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7886
2800 nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7887
2801 nr XVIII/100/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 7888
2802 nr XVIII/102/2008 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 7889
2803 nr XXVI/124/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7889
2804 nr XXVI/125//2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 7890
2805 nr XXVI/126/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7891
2806 nr XXVI/127/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2009 r 7892
2807 nr XXVI/128/2008 Rady Gminy Łubianka z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2009 r 7893
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-30
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-30
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]